Zuzana Lapčíková a Veronika Jíchová na festivalu v roce 2003 Festival staré hudby
NOVOMĚSTSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2005
25. a 27. listopadu 2005
evangelický kostel v Novém Městě na Moravě

PROGRAM ORGANIZACE HISTORIE FOTOGRAFIE PARTNEŘI VSTUPENKY


pátek 25. listopadu, 18:00 hod.

GRAŽYNA BIERNOT
(soprán)

TOMÁŠ NAJBRT
(loutna, theorba, barokní kytara)


Program koncertu:

EXULTATE DEO, JUBILATE DEO
písně, moteta a instrumentální skladby v adventním čase

O účinkujících

Gražyna Biernot

Narozena v roce 1978 v Karviné. Pod odborným vedením doc. Drahomíry Míčkové mohla rozvinout nejen své dovednosti, talent a schopnosti, ale i pohled na problematiku zpěvu a jeho uměleckého a pedagogického profilu u nás i v zahraničí. Také možnost umělecké spolupráce s tělesně a mentálně postiženými dětmi při Muzické škole v Ostravě Marián-ských Horách umožnila rozšířit umělecko-pedagogické horizonty. Během studií se rovněž zúčastnila mezinárodních pěveckých soutěží v Trnavě, Karlových Varech a Katovicích. V rámci studijního programu účinkovala jako externí členka operního sboru Národního divadla Moravskoslezského v operách Nabucco, Aida, Němá z Portici, Hubička a baletního představení Dvořákstory. Státní závěrečnou zkoušku na Institutu uměleckých studií Ostravské university složila s vyznamenáním 31.1. 2002.
Již během studií se stala členkou Pěveckého kolegia Ostravské university, kde se uplatnila sólově ve více než deseti koncertních programech. Soubor se těší uznáním především u představitelů Ostravské univer-sity, odborné veřejnosti a také u umělců a posluchačů ze zahraničí. Jako sólistka a součastně i členka sboru ADASH (Hebrejština písněmi) se zúčastnila významných koncertů u nás, v Německu, Švýcarsku, Polsku, Slovensku a v USA. Rovněž je sólistkou polského hudebně-pěveckého souboru Przyjaźń (Přátelství), se kterým mohla prezentovat operní a operetní repertoár, a to především v Polsku. V současné době se příležitostně věnuje kon-certní činnosti, je externí členkou Pražského filharmonic-kého sboru.

Tomáš Najbrt

Narozen 1951, studoval na pražské Státní konzervatoři hru na klasickou kytaru a kompozici. Po absolutoriu se zabýval různými pro-jekty v oborech staré a lidové hud-by, pokračoval v soukromém studiu hry na loutnu v Polsku a Německu a prošel také jazzovou a rockovou praxí.Deset let hrál continuo na teorbu v souboru Musica Antiqua Praha. Teprve další studium na Vysoké škole pro církevní hudbu v Herfordu ukončilo tuto úspěšnou spolupráci. V Německu Tomáš Najbrt studoval především hru na varhany a na loutnu, kompozici a dirigování. Od roku 1989 byl osm let evangelickým celocírkevním kantorem, vyučoval hymnologii na teologické fakultě UK, vedl pěvecké sbory. K jeho činnosti na hymnologickém poli patří i jeho práce na Dodatku k Evan-gelickému zpěvníku.V posledních letech převažuje zájem o historické a lidové nástroje jako jsou dudy, teorba, barokní kytara, niněra, citera, hackbrett. Vedle nynější spolupráce se soubory Ritornello, Pražští pěvci madrigalů a dalšími skupinami vystupuje Tomáš Najbrt sólově v programech zahrnujících hudbu loutnových tabulatur, písně z barokních a bratrských kancionálů i písně lidové. Významná je též dlouholetá spolupráce se zpěvákem Michalem Pospíšilem nebo s flétnistkou Martou Neumannovou.
Tomáš Najbrt se svým samostatným programem vystupoval v Německu, Polsku, Rakousku, Dánsku, Holandsku, USA a Kanadě. Kromě řady nahrávek s ansámbly vyšla v roce 1996 kolekce jeho vlastních písní. V roce 1997 Česká televize vysílala jeho medailon.neděle 27. listopadu, 16:00 hod.

VOCATUS

O sboru

Od doby svého vzniku v roce 1995 soubor Vocatus získal postupně zvláštní postavení mezi českými amatérskými pěveckými sbory. Během této doby nacvičil asi 100 skladeb, které představil na více než 50 koncertech po celé České republice a v zahraničí. Mezi jeho nejvýznamnější a nejzdařilejší projekty patří Stabat mater od Antonia Caldary, Magnificat D. Buxtehudeho, cyklus z díla Heinricha Schütze, Missa criolla od A. Ramíréze a cyklus koncertů s výběrem ze slavného oratoria Mesiáš od G. F. Händela. Tuto skladbu soubor uvedl dokonce v novém českém překladu, který sám připravil. Zároveň je nutno vyzdvihnout, že pod vedením svého uměleckého vedoucího Tomáše Najbrta, soubor usiluje o stylově poučenou interpretaci.
Kromě skutečnosti, že Vocatus dosahuje velmi dobrých uměleckých výsledků, je nutno také zdůraznit význam jeho repertoáru a další specifika. Těžiště repertoáru souboru tvoří chrámová hudba 17. stol. a 18. stol., jeho celkový záběr je však širší a zahrnuje duchovní hudbu od středověku až po současnost. Přestože duchovní hudba představuje páteř celkového kulturního vývoji Evropy a měla vždy v českých zemích silnou tradici, v době tzv. komunistického režimu byly možnosti pěstování této tradice potlačeny na minimální úroveň. Část tohoto dluhu se dnes snaží vyrovnat různé (ovšem ne příliš početné) chrámové sbory, jejichž působnost je však zpravidla úzce svázána s jedinou lokalitou. Vocatus díky svému složení a koncepci své činnosti toto omezení nemá. Vystupuje na nejrůznějších místech a repertoár volí bez ohledu na konfesijní příslušnost či momentální liturgické normy, čímž se samozřejmě umělecký ale i celkově duchovní rozměr repertoáru podstatně obohacuje. Velmi ojedinělé je i složení celého souboru, které sdružuje amatérské zpěváky z celé republiky, což rovněž rozšiřuje jeho celkový kulturní dopad. Ke kvalitě výkonů přispívá i spolupráce s profesionálními sólisty a instrumentálními soubory.

Marc Niubó
(hudebník a hudební kritik, přispěvatel do časopisu Harmonie, přednášející na FF UK Praha)

BES - Brněnský ekumenický sboreček

V rámci letošních Novoměstských hudebních slavností Vocatus vystupuje spolu s brněnským uskupením BES, které se již téměř 20 let pod vedením Luboše Rause rovněž soustřeďuje na starou hudbu. BES spolupracuje s řadou hudebníků z brněnské Akademie pro starou hudbu. BES mj. nastudoval např. Matušovy pašije podle Heinricha Schütze nebo Lukášovy pašije podle rukopisu J.S. Bacha (toto dílo BES nahrál spolu s brněnskými hudebníky).
Koncert je výsledkem již několikáté spolupráce mezi oběma sbory.

Obsazení

Soprán: Jana Cejpová, Dana Dědičová, Radka Hřebíčková, Helena Plecháčková, Ráchel Kučerová, Iva Mališová, Jana Matulíková, Jana Rauchfussová, Iva Ryšavá, Eva Skálová, Lada Svítilová, Jitka Vogelová

Alt: Dagmar Hrubantová, Rut Junová, Rut Kučerová,Marta Rybičková, Olga Stráníková

Tenor: Jan Jun, Pavel Kuře, Luboš Raus, Michal Vošmera

Bas: Petr Jun, Miroslav Kadeřávek, Pavel Malůšek, Jan Plecháček, Petr Raus

Sólisté:

Gražyna Biernot - soprán
Narozena v roce 1978 v Karviné. Pod odborným vedením… (viz. předchozí text)

Daniela Tomaštíková - Čermáková – alt
Vystudovala Konzervatoř v Brně - obor sólový zpěv a Teorii a provozovací praxi staré hudby na Filosofické fakultě MU v Brně, rovněž obor zpěv. Téměř výhradně se věnuje interpretaci renesanční, barokní a klasicistní hudby. Má za sebou bohatou koncertní činnost u nás i v zahraničí (Německo, Rakousko, Holansko, Francie). Jako sólistka spolupracuje s mnoha renomovanými tělesy zaměřenými na tzv. starou hudbu (Musica Florea, Musica Aeterna, Capella Academica, Musica Figuralis...), zabývá se intenzivně ansámblovým zpěvem (Madrigal Quintet, Musica da Camera...). V současné době je členkou ansámblu Societas Incognitorum, věnuje se také pedagogické činnosti.

Marc Niubó - bas
Studoval zpěv na Pražské konzervatoři (1995) a hudební vědu na FF UK, kde vsoučasné době působí jako asistent. Silný zájem o tzv. starou hudbu, která tvoří těžiště jeho koncertní činnosti, jej dále vedl k účasti na řadě pěveckých kurzů u renomovaných specialistů (James Grif-fett, Marius van Altena). Vedle převažujících aktivit muziko-logických vystupuje sólově či v ansámblech na koncertech i nahrávkách specializovaných souborů (Capella regia, Ritor-nello ad.). V posledních letech se mj. podílel na českých či světových premiérách několika oper G. F. Händela (Il pastor fido, Imeneo), oratorií A. Draghiho (Jephte, S. Wenceslao) a nahrávky písní V. Holana-Rovenského.

Orchestr

Orchestr je složený částečně ze stálých spolupracovníků (studentů a absolventů pardubické konzervatoře, hudebníků z okruhu Akademie pro starou hudbu), dále z hostů (studenti brněnské JAMU) a specialistů pro interpretaci staré hudby (např. barokní hoboj – Marta Neumannová a Markéta Pimková).

1. housle: Támar Junová,
2. housle: Ester Junová,
viola a housle: Aleš Křivský,
viola da gamba: Rut Rausová,
violon: Jiří Milota,
fagot: Jan Papež,
cembalo: Alice Přikrylová,
loutna: Tomáš Najbrt,
1. hoboj: Marta Neumannová,
2. hoboj: Markéta Pimková,
1. lesní roh: Ticke Jurková,
2. lesní roh:

Řídí Tomáš Najbrt
Narozen 1951, studoval na pražské Státní konzervatoři… (viz. předchozí text)

Program koncertu

J.S.Bach a jeho předchůdci

1) Johann Pachelbel: Kánon pro smyčce a continuo
(1653-1706)
2) Heinrich Schütz: Žalm 117 (SWV 215)
(1585 – 1672)
3) Benešovský kancionál (Jan Blahoslav): Voláme z hlubokosti
4) Claudio Monteverdi: Hodie Christus natus est
(1567 – 1643)
5) Dietrich Buxtehude: Das neugebor´ne Kindelein (BuxW 13)
(1637 -1707)
6) Johann Sebastian Bach: Mše F Dur (BWV 233)
(1685 – 1750)
7) J.S. Bach: Chorál „Nuž Bohu děkujme“ (BWV 252)

Slovo k programu:

Program „J.S.Bach a jeho předchůdci“ je spíš hudební nešpor (hudební bohoslužba) než koncert, neboť skladby, které zazní, byly psány pro bohoslužby ( a ani jejich skladatelé neskládali hudbu především pro koncertní pódia, nýbrž pro bohoslužby). Proto program obsahuje předehru (ve formě kánonu pro smyčce), vstupní žalm, mši a chorál. Dvě skladby tento nešpor směřují již k vánocům a tak poněkud předbíháme církevní rok.
Heinrich Schütz, raně barokní skladatel, byl (stejně jako D. Buxtehude a J.S. Bach) především kantor – staral se jako varhaník a ředitel kůru o hudební stránku bohoslužeb. Nejdéle působil v nedalekých Drážďanech, do katolických Čech se však jeho hudba dlouho nemohla z konfesijních důvodů dostat. Protože se konfesijně řadil k tzv. reformované tradici, v jeho zájmu jsou často žalmy. Vstupní žalm (Ž 117) patří k drobným dílům H. Schütze a pochází z Beckerova žaltáře. Píseň „Voláme z hlubokosti“ se slovy Jana Blahoslava, biskupa Jednoty bratrské, je vyznáním viny, které bývá ve všech křesťanských tradicích řazeno na začátek bohoslužby.
Polyfonní skladba italského skladatele C. Monteverdiho „Hodie Christus natus est“ (Dnes se narodil Kristus) je křehký, meditativní trojhlas, v němž se ozývá hlavní motiv starého církevního zpěvu na stejnou melodii a stejný text. Jakýmsi protikladem k této skladbě je vánoční kantáta D. Buxtehudeho „Das neugebor´ne Kindelein“ (BuxWV 13) , která má až lidový charakter.
Krátká mše F Dur (BWV 233) od lipského kantora J.S. Bacha se řadí mezi méně známé tzv. luterské mše (kromě F Dur ještě G dur, g moll, a moll a d moll), které byly prováděny o mimořádných nedělích. Ve svých mších J.S.Bach obvykle používal části a motivy ze svých dřívějších kantát. Ve mši F dur je však vstupní Kyrie (česky: Pane, smiluj se) původní. Nad sborem se vznáší melodie z chorálu „O Christ, du Gottes Lamm“ (Ó Beránku Boží, svatý), hraná lesními rohy a hoboji, bas zpívá melodii latinské litanie. Mše F dur byla nejspíše určena právě pro dnešní neděli, 1. neděli adventní. Závěrečná část mše „Cum sancto Spiritu“ je velmi rychlá a naznačuje dynamiku Ducha svatého, který uvádí do pohybu a člověk tak smí odcházet z bohoslužby do světa naplněný novou silou.
Na samotný závěr jsme zařadili Bachovo zpracování chorálu Nun danket alle Gott, který je znám v českém prostředí pod názvem „Nuž Bohu děkujme“. Bachova veliká obliba chorálu (zharmonizoval jich a ve svých dílech použil veliké množství) je dokladem toho, jak mu ve vlastní tvorbě nešlo v první řadě o originalitu. Chorálem – společnou písní - celé shromáždění odpovídá na zvěst evangelia a posluchač přestává být pouze anonymním divákem. Proto je zde k dispozici text chorálu, abyste se i vy mohli ke všemu přidat.

Jan Jun


1. Nuž Bohu děkujme ústy i srdci svými,
který každodenně nám i všem dobře činí.
Který od života matek našich s námi
byl, i ještě podnes drží stráž nad námi.

2. Prosme Pána toho, ať nám vždy své milosti
udílí, pokoje, i v svědomí radosti,
ať nás ve své svaté pravdě sám zdržuje
a pokut všech časných i věčných varuje.

3. Sláva, čest buď Bohu, Otci i jeho Synu,
Duchu svatému též, vy bytí, moci rovnému,
Trojici přesvaté, jak byla vzdávána
od věků na věky buď i nyní dána.


ÚVOD
Festival pořádá Klub Sluníčko - Unijazz
ve spolupráci s Farním sborem ČCE v Novém Městě na Moravě