FESTIVAL STARÉ HUDBY
"Novoměstské hudební slavnosti 2003"
28.11. - 30.11. 2003, evangelický kostel v Novém Městě na Moravě

EARLY MUSIC FESTIVAL
"The New-Town Music Festivities 2003"
28th November - 30th November 2003, the evangelic church in Nové Město na Moravě